Usługi

Wykonujemy modernizacje analogowych regulatorów tyrystorowych produkowanych przez ZUT i SPE. Po modernizacji powyższe regulatory pracuj± w standardzie DMX512.

Przeprowadzili¶my tego typu modernizację między innymi dla Teatru im. J.Osterwy w Lublinie (124 obwody).

modernizacje
modernizacje